Ελληνικά English Deutsch Español

Oδικές μεταφορές

Διεθνείς οδικές μεταφορές

Από την πρώτη  μέρα της ίδρυσής μας  την 5/1/1998  αποτελέσαμε τμήμα  ενός πυκνού ευρωπαϊκού δικτύου διεθνών οδικών μεταφορών. Έως και σήμερα  οι διεθνείς οδικές μεταφορές  αποτελούν τον κύριο όγκο των  υπηρεσιών μας.

Οι διεθνείς  οδικές μεταφορές χωρίζονται  σε κοινού φορτίου  και φορτίου  ελεγχόμενων συνθηκών  (θερμοκρασίας – υγρασίας – φυσικού ή μη αερισμού κλπ). Οι εμπορευματικές μεταφορές κατηγοριοποιούνται ως προς το μέγεθός τους σε αυτές των πλήρων φορτίων και των τμηματικών, γνωστές σαν groupage.

Εθνικές οδικές μεταφορές

Αντίστοιχα όπως με τις διεθνείς οδικές μεταφορές  δραστηριοποιούμαστε και με τις εθνικές οδικές μεταφορές τις οποίες διακρίνουμε σε κοινού και ελεγχόμενων συνθηκών φορτίου. Οι υπηρεσίες μας στις εθνικές μεταφορές αφορούν πλήρη ή ημιπλήρη φορτία από και προς διάφορα σημεία του Ελλαδικού χώρου τόσο στην στερεά όσο και την νησιωτική Ελλάδα.

Eπίναυλος Πετρελαίου Κίνησης

Το πετρέλαιο κίνησης είτε άμεσα σαν καύσιμο είτε έμμεσα (κόστος ferry boats, ελαστικών,ανταλλακτικών κλπ), επηρεάζει σε σημαντικότατο βαθμό το κόστος μεταφοράς των εμπορευμάτων.

Η διεθνής πρακτική καθορισμού των τιμών του αργού πετρελαίου βάσει της προσφοράς κ της ζήτησης αλλά κ άλλων γεωπολιτικών παραγόντων, διαμορφώνει μια διαρκώς μεταβαλλόμενη τιμή κόστους.

Η εταιρία μας εναρμονισμένη με τη διεθνή πρακτική των πρωτοπόρων εταιριών του κλάδου μας κ στοχεύοντας να μην μετατρέψει σε σταθερό το διαρκώς μεταβαλλόμενο τμήμα του κόστους που άπτεται της διακύμανσης της τιμής διάθεσης του πετρελαίου κίνησης, υπολογίζει για κάθε μήνα ένα σταθερό ποσοστό επίναυλου καυσίμων το οποίο γνωστοποιεί στους πελάτες μας και το εφαρμόζει σε όλες τις τιμολογήσεις του μήνα.

Οι πελάτες διακρίνουν πριν από την συνολική χρέωση το ποσό που αντιστοιχεί στον επίναυλο κ το σύνολο των λοιπών χρεώσεων.

Ο μηχανισμός υπολογισμού του μηνιαίου επίναυλου βρίσκεται στην διάθεση των πελατών μας κ στηρίζεται στον μέσο πανελλαδικό όρο τιμών πώλησης πετρελαίου κίνησης της Ελληνικής επικράτειας όπως διαμορφώνεται στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ.


 

 Αρχική σελίδα | Ποιοι είμαστε | Στόχοι μας | Υπηρεσίες | Δίκτυο | Επικοινωνία 
Copyright © 2009 - Transcargo Hellas
σχεδίαση ιστοσελίδων | κατασκευή ιστοσελίδων | mvh networks

mvhnetworks