Ελληνικά English Deutsch Español

Ποιοι είμαστε

Η επιχείρησή μας παρέχει  ολοκληρωμένες υπηρεσίες Logistics.

Ειδικευόμαστε στην Ευρωπαϊκή και  εγχώρια διαμεταφορά  στην εκτέλεση εξειδικευμένων έργων, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών ‘3rd Party Logistics’.

Σκοπός μας είναι να αποτελέσουμε το συνέταιρο στις μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές των πελατών μας. Έχουμε διαμορφώσει ένα πυκνό και υψηλής ποιότητας, πανευρωπαϊκό  δίκτυο μεταφορών, με πολλούς αποθηκευτικούς χώρους σε κομβικά γεωγραφικά σημεία. Επιδίωξή μας είναι να βοηθήσουμε τους πελάτες μας, ιδιαίτερα τους ευρισκόμενους σε σημαντική γεωγραφική απόσταση από τα σημεία παραλαβής ή αποστολής των υπό μεταφορά αγαθών,  να μειώσουν το κόστος μεταφορών που αντιμετωπίζουν.

Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί :

  1. Με την μείωση των μεταφορικών δαπανών που επιβαρύνουν τις εισαγωγές ή εξαγωγές τους.
  2. Με την μείωση των αποθεμάτων τους, σαν αποτέλεσμα των μεταφορών -JIT- (Just In Time).
  3. Με την ανάληψη διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας πέρα από την φάση της μεταφοράς.
  4. Με την μείωση των γενικών τους εξόδων αφού οι ολοκληρωμένες λύσεις logistics, που προσφέρουμε χωρίς πρόσθετο κόστος, οδηγούν σε μείωση έως και απάλειψη της ανάγκης απασχόλησης δικού τους προσωπικού.

Εξυπηρετούμε :

  1. Σε βάση μόνιμης συνεργασίας (on a contract basis)
  2. Με μεμονωμένες αναθέσεις (project-at hoc).

 

 Αρχική σελίδα | Ποιοι είμαστε | Στόχοι μας | Υπηρεσίες | Δίκτυο | Επικοινωνία 
Copyright © 2009 - Transcargo Hellas
σχεδίαση ιστοσελίδων | κατασκευή ιστοσελίδων | mvh networks

mvhnetworks