Ελληνικά English Deutsch Español

Μελέτες

Στην σύγχρονη εποχή τα «Logistics» διαδραματίζουν διαρκώς πιο σημαντικό ρόλο. Ο κόσμος με αργά ή γρήγορα βήματα προχωρά στην παγκοσμιοποίηση. Αυτό συνεπάγεται την ελαχιστοποίηση των σημείων παραγωγής, ιδιαίτερα των βιομηχανικών προϊόντων, σε όλο και λιγότερα γεωγραφικά σημεία. Συνεπώς γίνεται όλο και πιο σημαντική η μεταφορά και διανομή τους στα σημεία χρήσης ή κατανάλωσής τους.

Η εφοδιαστική αλυσίδα, σημαντικότατη λειτουργία των logistics, αποκτά διαρκώς αυξανόμενη σπουδαιότητα για όλο τον κόσμο. Οι διαμεταφορείς των προηγούμενων δεκαετιών, ολοκλήρωναν τις υπηρεσίες τους μόνο με την προσφορά ολοκληρωμένου μεταφορικού έργου. Σήμερα αυτό δεν αρκεί. Οι αποδέκτες των υπηρεσιών μας έχουν ευρύτερες ανάγκες. Δεν χρειάζονται και δεν πρέπει να υποχρεώνονται να στελεχώνονται με ειδικευμένους υπαλλήλους γνώστες του αντικειμένου, εφόσον δεν χρειάζονται διαρκώς τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους. Όμως κάθε επιχείρηση έχει ανάγκη πρόσβασης σε ακριβείς, αξιόπιστες και εμπιστευτικές πληροφορίες στα θέματα αυτά. Με την μέθοδο της υπεργολαβίας γνωστής σαν «outsourcing» προσφέρουμε αυτές τις υπηρεσίες στους πελάτες μας, πάντοτε σε μεταβλητό γι’ αυτούς κόστος και σε ανταγωνιστικές τιμές, που επιτυγχάνονται τόσο από την εξειδίκευση όσο και από τις οικονομίες κλίμακας που διαθέτουμε.

Η παροχή των παραπάνω υπηρεσιών με την μορφή του «outsourcing» καθώς και οι οικονομοτεχνικές μελέτες για θέματα logistics με την μορφή ανάθεσης έργου, προσφέρονται από το αρμόδιο τμήμα μας της «Συμβουλευτικής & Τεχνικής Υποστήριξης».

Συμβουλευτική & Τεχνική υποστήριξη σχετικά με τα Logistics : Μελέτες Logistics για τους πελάτες μας καθώς και συμβουλευτική στις σύγχρονες μεθόδους των Logistics.


 

 Αρχική σελίδα | Ποιοι είμαστε | Στόχοι μας | Υπηρεσίες | Δίκτυο | Επικοινωνία 
Copyright © 2009 - Transcargo Hellas
σχεδίαση ιστοσελίδων | κατασκευή ιστοσελίδων | mvh networks

mvhnetworks